Galerie Joži Uprky

Dub25

Galerii Joži Uprky, malíře Moravského Slovácka, najdete v bývalé jezuitské koleji v Uherském Hradišti. Základem jedinečné stálé expozice tohoto významného českého umělce se stala u nás nejrozsáhlejší sbírka Uprkových děl, kterou vybudovali známý uherskohradišťský podnikatel a sběratel Zdeněk Zemek v úzké spolupráci s Petrem Vašátem, podnikatelem, sběratelem a zakladatelem galerie.